Slimme Recruitment Marketing

Een overzicht van nieuwe slimme recruitment marketing technologieën die worden toegepast met namen van partijen en leveranciers in alfabetische volgorde en hun toepassingen of live voorbeelden (tussen haakjes vermeld).

Slimme Recruitment Marketing

  • Jobboost.io
  • Wonderkind

PS. Mis je een slimme toepassing of een leverancier? Toevoegingen zijn welkom! Laat een reactie achter.