Online assessments (oa taal, video en online profielen)

Een overzicht van slimme geavanceerde online assessments die worden toegepast met namen van partijen en leveranciers in alfabetische volgorde en hun toepassingen of live voorbeelden (tussen haakjes vermeld).

Online assessments

Tools en systemen voor intelligente analyse van taal, video en online profielen;

Apply Magic Sauce translates individuals’ digital footprints into psychological profiles. It generates a Big Five Personality Profile, prediction of age, gender, sexual, religion and politics preferences.

  • AssessFirst; functie-specifieke online assessments (persoonlijkheid en potentieel).

“Every brain has its own complex combination of strengths. By nature. The interaction between a brain and its environment is the key to human performance.Our brain-based assessment games called NeurOlympics match individual brain power with specific job requirements.”

Crystal shows you the best way to communicate with any prospect, customer, or coworker based on their unique personality.

“Equalture is een bias-free, pre-employment matching technologie. Ons doel: zo efficiënt mogelijk de beste kandidaat voor de job vinden door inzet van slimme data en eliminatie van bias (vooroordelen/ vooringenomenheid).”

  • HireIQ; interviewing and selecting contact center talent.

“Audiolytics™ automatically assesses candidates’ vocal characteristics to help you pick out the right talent for the right job.”

  • Emma by Bunch.ai; een AI-powered Chrome Extensie die de persoonlijkheid van LinkedIn profielen analyseert.

  • GapJumpers; anoniem solliciteren door middel van baanspecifieke blinde audities.

“Aan de hand van gedrags- en prestatieanalyses worden voorspellende modellen gecreëerd voor de selectie, het behoud en de ontwikkeling van talent.”

  • Ixly: adaptieve testen (Europees Finalist 2018 HR Innovation Award)
  • Koru: Predictive Hiring for Fit

“Resumes don’t tell the full story. By measuring the skills that matter most and using machine learning and artificial intelligence to predict performance fit, you can quickly select the right players for your team.”

PS. Mis je een slimme toepassing of een leverancier? Toevoegingen zijn welkom! Laat een reactie achter.